Site icon LärDig.Nu

Hur man tjuvkopplar en bil

Varning: att tjuvkoppla en bil är farligt och kan skada din bil. Tjuvkoppla aldrig någon annan bil än din och var beredd att styrka ägandet.

Steg 1: Prova en skruvmejsel

Slå i en platt skruvmejsel i tändningslåset och vrid den som en nyckel. Detta kommer att förstöra tändningslåsets cylinder, men det är effektivt på många bilar som tillverkats före mitten av 90-talet.

Steg 2: Ta bort tändningen locket

Om bilen inte startar, dra skruvmejseln ur tändningen och ta ur skruvarna i panelerna på toppen och botten av rattstången. Använd sedan en platt skruvmejsel för att bända bort plastpaneler och exponera tändningscylindern och sladdarna till den. Var försiktig för att minimera skador på rattstången.

Steg 3: Identifiera batteri- och startmotorkablar

Identifiera batteri och startmotor ledningar. Generellt sköter de två röda kablarna bilens ström och en eller två bruna kablar ansluter till startmotorn. Rådgör med din bils manual för att lära den specifika färgkoden för kablarna.

Steg 4: Anslut strömkablarna

Sätt på handskarna och använd knivarna för att skära strömkablarna från cylindern. Skala sedan ändarna och anslut dem genom att vrida dem tillsammans för att ge ström till belysning, radio och andra elektriska system.

Steg 5: Anslut startkablarna

Skär startkablarna från cylindern och skala ändarna. Var ytterst noga med att inte vidröra dee oskyddade ändarna eftersom de bär en kraftfull direktström och kommer att ge dig en elchock. Tryck ihop dem, och så fort bilen har startat, dra isär dem och tejpa ändarna för att undvika att bli chockad när du kör.

Tips: Om bilen har bara en startkabel, rör den på den exponerade delen av de anslutna strömkablar för att starta bilen.

Steg 6: Hantera ytterligare säkerhet

Hantera ytterligare säkerhet. I vissa bilar kan rattlåsets bult bändas öppen genom att stoppa en skruvmejsel mellan den övre delen av rattstången och ratten.

Tips: Nyare bilar har komplexa hjullås och elektroniska viktiga system som är nästan omöjliga att kringgå utan verktyg och fördjupad kunskap.

Steg 7: Stäng av bilen

Stäng av bilen av genom att separera de elektriska kablarna från varandra. Nu är det dags att hitta den där extra uppsättningen nycklar och bege dig till verkstaden, pronto.

Exit mobile version