Site icon LärDig.Nu

Hur man öppnar ett lås själv

Lär dig hur man öppnar ett lås själv - Lär dig något nytt idag!

Steg 1: Skaffa ett gem

Hämta ett gem eller säkerhetsnål och böj den rakt. Gör nu en liten uppåtböj i änden.

Steg 2: Sätt in momentnyckeln

Sätt in momentnyckeln i den nedre delen av nyckelhålet, det vill säga motsatt sida den där nyckelns tänder skulle gå in.

Steg 3: Bestäm riktningen

Räkna ut åt vilket håll låset behöver vridas för att öppna genom att vrida momentnyckeln medurs och sedan moturs. Du kommer att känna åt vilket håll som ger mer vika.

Steg 4: Vrid låset

Vrid låset på rätt sätt med momentnyckeln, genom att sätta ett lätt tryck på den. Håll momentnyckeln på plats.

Steg 5: Sätt i gemet

Tryck samtidigt på låset, sätt i änden på gemet i den övre delen av nyckelhålet.

Steg 6: känna efter stiften

Känn runt nyckelhålet med gemet tills du hittar stiften. Om du öppnar ett vanligt dörrlås, kommer det sannolikt finnas minst fem av dem i en rad.

Tips: Innan du börjar, föreslår många experter att du ”krattar” låset. Räta ut ditt andra gemet, sätt några böjar i trådslutet, och – utan tryck på momentnyckeln – stoppa den på baksidan av låset. Dra nu ut snabbt, samtidigt som du trycker mot den övre delen av låset och samtidigt som du försiktigt vända på nyckeln. Du kan ställa in ett stift eller två på det sättet.

Steg 7: Tryck uppåt

Nu till själva ”öppnandet”. Ett i taget, tryck varje stift upp med gemet. Försöka känna när stiftet når sitt”olåsta” läge. Du bör känna ett det ger efter – eller till och med höra ett svagt klick.

Tips: Börja med stiftet längst bort från dig – gå sedan vidare till nästa.

Steg 8: Öka trycket

Medan du vrider, tillämpa lite mer tryck med nyckeln tills du alla stift lyfts upp.

Steg 9: Vrid nyckeln

Vrid nyckeln helt. Voila! Låset öppnas.

Exit mobile version