Site icon LärDig.Nu

Hur man gör ett armborst av pennor

Lär dig nu att göra ett armborst av pennor

Vill du veta hur man gör ett armborst som faktiskt fungerar och som inte kommer att kosta dig ett öre? Här är ett bra sätt att använda skolmaterial du redan har och låta dem komma till god användning. Stegen är som följer:

Steg

 1. Gör stocken. Stocken är basen, den delen av armborstet på vilken allt vilar. För att göra den, ta två pennor. Rada upp dem så att suddgummina är i linje med varandra. Knyt ett gummiband om en centimeter från suddgummina, och knyt ett andra gummiband omkring en centimeter från botten.
  • Använd ovässade, oanvända pennor som är i exakt samma längd. Detta kommer att göra ditt armborst mer stabilt.
  • Se till att gummibanden sitter fast ordentligt. Du vill inte att pennorna ramlar loss eller rullar över på varandra.
 2. Gör bågen. Bågen är den del av den armborstet där strängarna är fästa. För att göra den, upprepa processen ovan med två pennor för att göra den identisk med stocken. Rada upp två pennor med gummiband på samma två platser. Se till att din både sitter säkert.
 3. Fäst bågen på stocken. Här ska du bilda ”korset” på ditt armborst. Lägg stocken vertikalt på bordet så att suddgummin pekar mot dig och ändarna pekar bort. Korsa bågen över stocken så att mitten av bågen placeras direkt ovanpå gummibanden på stocken. Resultatet bör se ut ett litet ”t.” Säkra bågen och stocken genom att linda ett gummiband runt där bitarna möts. Linda den runt båda delarna tills armborstbasen sitter säkert.
  • Armborstet bör utformas så att både stock och båge ligger platt när du sätter ihop armborstet på ett bord. Om ett stycke sticker ut i en vinkel, justera gummibandet som håller ihop dem tills armborstet ligger plant.
 4. Konstruera en pilränna till ditt armborst. Ta en kulspetspenna och ta bort spetsen, bläckhornet och basen så att du har kvar bara det ihåliga plasthöljet . Detta kommer att vara den pilränna som håller din pil på plats så att du kan skjuta rakt.
 5. Fäst pilrännan på armborstet. Rada upp pilrännan med stocken. Spetsen på  pilrännan bör vila precis vid gummibanden där stocken och bågen korsar varandra. Den andra spetsen av axeln bör vila nära det nedre gummibanden. Använd ett par bitar av tejp för att fästa pilrännan till stocken på två ställen, så att den sitter säkert på plats.
  • Snurra tejpen runt pilrännan och stocken ett par gånger för att se till att det aldrig lossnar.
 6. Sätt dit strängarna. Strängarna är gummiband som ”startar” din pil när du skjuter. Lägg först armborstet på bordet så att suddgummin pekar mot dig. Titta nu på bågen och hitta gummibandet på höger sida. Ta en av dina ”strängar” – ett nytt gummiband – och loopa det mellan de två pennor som bildar bågen. Loopa så att strängen vilar mellan de två pennorna och ligger inbäddat upp mot gummibandet som håller dem samman. Gör samma sak på vänster sida: lägg till en sträng mellan pennorna och tryck till det så att det är precis intill den vänstra gummibandet.
 7. Fäst strängarna för att skapa en s.k. nöt. Denna lilla bit är där din pil kommer att vila, den punkt från vilken den kommer att skjutas mot ditt mål. Placera strängarna bredvid varandra nära suddgummina vid slutet av stocken. Ta en bit tejp och linda den genom varje slinga och runt, så att du fäster spetsarna på de två strängarna tillsammans. Ta nu en andra bit tejp och korsa den över den första delen. Du bör ha en liten platt, säker plats, ett ”säte”, som du använder för att lägga pilen mot.
 8. Skjut en pil. Ta en penna, en lång, smal träbit, eller något annat instrument tillräckligt lång för att passa in i stocken på din armborst. Detta är din pil. Tryck in pilen i axeln och lägg basen i nöten. Stöd stocken med ena handen och rikta armborstet på ditt mål. Använd den andra handen för att dra tillbaka strängarna, och pilen med dem. Släpp strängarna för att skjuta.
  • Om något är vingligt eller verkade sitta löst när du använt ditt armborst, använda tejp för att stabilisera det.
  • Experimentera med olika pilar och fundera på hur du kanske vill förbättra din armborst. Till exempel:
   • Byt ut strängarna för större, starkare gummiband.
   • Konstruera en bättre nöt av ett tygstycke.
   • Använd träbitar och trälim för att bygga en större stock och båge.

Tips

Varningar

Saker du behöver

Exit mobile version